Till innehåll på sidan

Åtgärd och anmälan vid timat, inbrott med stöld och skadegörelse inom KTH

Stöld av verksamhetsmaterial, inbrott och skadegörelse som upptäcks i efterhand (timade) och drabbar skola/institution, motsvarande, samordnas med KTH:s säkerhetsgrupp.
Anmäl även om brottet är ringa, det är av betydelse för KTH:s säkerhets- och riskhanteringsarbete att få kännedom om förlust av KTH:s verksamhetsmaterial/tillgångar.

1) Vid upptäckt av timat inbrott med stöld och skadegörelse:

a. Undvik att beträda brottsplatsen. Eventuella spår riskerar att förstöras vilket kan försvåra ev. utredning.

b. Kontakta väktarna genom KTHs larmnummer 08-790 7700.

c. Informera ansvarig chef eller verksamhetsansvarig som bedömer omfattningen av skador, förlust av verksamhetsmaterial/tillgångar och eventuell påverkan på verksamhetens gång.

Vid stöld av IT hårdvara (ex. dator, telefon eller surfplatta) informera också IT-Support/teleservice och vidta rekommenderad rutin. Vid stöld av IT hårdvara

d. Väktare som anländer gör anteckningar, var behjälplig med information om ev. misstänkt gärningsperson, skador och förteckning över förlorat gods. Väktare på plats informerar även KTH:s säkerhetsberedskap.

Väktare/KTH:s säkerhetsberedskap och berörd verksamhet beslutar i samverkan om polis ska kallas för anmälan och ev. brottsplatsundersökning.

e. Väktare skyddar vid behov brottsplatsen genom avspärrning. För att underlätta ev. brottsplatsundersökning, beträd inte brottsplatsen och respektera ev. avspärrningar.

Polis/väktare eller KTH:s säkerhetsberedskap beslutar gemensamt med berörd skola/institution, motsvarande när avspärrning kan hävas och platsen kan beträdas.

2) Skyddsbehov och återställande av skador:

a. KTH:s säkerhetsberedskap samverkar ev. skyddsbehov, återställande av ev. skador/låsbyten etc. med drabbad skola/institution, motsvarande.

3) Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse

a. Upprätta en Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse och sortera till KTH:s säkerhetsgrupp. Blankett för Intern anmälan - inbrott, stöld och skadegörelse finns i blankettarkivet.

b. Till anmälan bifogas dokument:

  • Fakturor
  • Produkt ID
  • Tillverkningsnummer/IMEI eller motsv.
  • Eventuell dokumentation över utrustningen/produkten
  • Signalementsbeskrivning (när så är aktuellt) Blankett signalementsbeskrivning

c. Drabbad verksamhet anmäler till polisen och erhåller ett diarienummer som förmedlas till KTH Säkerhet. I det fall polisen varit på plats upprättas anmälan av polisen. Kopia på upprättad polisanmälan sorteras till drabbad verksamhet.

4) Skadeanmälan:

a. Vid skadegörelse/inbrottsskador eller förlust av verksamhetsmaterial/tillgångar, ska detta också anmälas till KTH:s säkerhetsgrupp som en egendoms- verksamhetsskada. Egendomsförsäkring

Skolspecifika rutiner kan förekomma och gäller utöver de beskrivna här.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-13