Till innehåll på sidan

Systematiskt brandskyddsarbete

KTH ska strukturerat och systematiskt planera, utbilda, öva, dokumentera, kontrollera samt åtgärda och följa upp brandskyddsarbetet i organisationen.

KTH ska i egenskap av ägare eller nyttjanderättshavare till byggnad eller lokal där KTH bedriver verksamhet, i skälig omfattning hålla och underhålla utrustning för släckning av brand och livräddning, samt aktivt verka för att anställda och studenter ska ha kunskap om brand och brandförlopp, för att förhindra, förebygga och begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand.

Genomförandet av det systematiska brandskyddsarbetet beskrivs i dessa funktionssidor vilka stöds av KTH:s anvisning för brandskyddsarbetet och säkerhetspolicy för KTH.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-14