Till innehåll på sidan

Utrymningsledare

Ta del av beskrivningen avseende utrymningsledarens uppgift.

Syfte

Syftet med denna funktionssida är att beskriva utrymningsledarens uppgift och ge stöd för denna genom att klargöra omfattning och kunskapskrav utifrån anvisningen, systematiskt brandskyddsarbete på KTH.

Omfattning

Denna funktionsbeskrivning gäller för hela KTH, skolspecifika beskrivningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Utrymningsledare skall:

 • känna till uppgiftens syfte, mål och omfattning.
 • Ha god lokalkännedom för sitt respektive område.
 • Ha god kunskap om utrymningsvägars och släckutrustnings placering och utformning.
 • Kännedom om lokal återsamlingsplats.
 • Kännedom om KTH campus återsamlingsplats.
 • Kännedom om säker plats för personer med funktionsnedsättning.
 • Genomgå utbildning och övning enligt denna anvisning.

Definition

 • Utrymningsledare i verksamhetslokal: Medarbetare med uppgiften att påkalla utrymning vid brand eller annan orsak, samt vägleda till återsamlingsplats.
 • Utrymningsledare/föreläsare i samlingslokal(föreläsningssal, hörsal för fler än 150 personer): Är per automatik den som leder undervisning eller föreläsning.

Utbildning

För att känna trygghet och säkerhet i rollen som utrymningsledare, skall densamme för sitt uppdrag genomgå centralt anordnad:

 • KTH specifik utrymningsledarutbildning.
 • Grundläggande brandskyddsutbildning.
 • Utrymningsövning.

Övning

Utrymningsledare skall delta vid utrymningsövning på uppdrag av brandskyddsansvarige, i densamma verka aktivt och erfarenhetsåterkoppla.

 Uppgift

Förebyggande brandskyddsarbete

 • I verksamhet systematiskt informera anställda, studenter och besökare om utrymningsvägar och återsamlingsplats.
 • I samlingslokal skall information ges vid varje tillfälle för undervisning eller föreläsning.

Vid larm, påbud om brand, eller annan orsak som kräver utrymning

 • Bära varselväst.
 • Beordra utrymning.
 • Larma 112 och sedan 790 7700 (KTH:s larmnummer).
 • Bilda sig en uppfattning om lokal/lokalerna är utrymda.
 • Bistå och vägleda genom närmaste rökfria utrymningsväg till anvisad återsamlingsplats och kvarstanna där tills brandskyddsansvarige meddelat annat.
 • Meddela utrymningsstatus för sina respektive lokaler till brandskyddsansvarige.
 • Vid återsamlingsplatsen bidra till lugn och informera.
 • På order från brandskyddsansvarig, eller brandförsvarets räddningsledare, meddela återgång till lokalerna.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-14