Till innehåll på sidan

Säkerhetsinformation för nya studenter

Säkerhetsfunktionen ska enligt gemensam rutin fastställd av avdelningen för utbildningsstöd/studentservice erbjuda nya studenter information om grundläggande säkerhet.

Säkerhetsinformationen ska bidra till en grundläggande kunskap om säkerhet, risker och otrygghetsfaktorer på KTH. Hur dessa uppstår, hur de kan förebyggas och hanteras.
Säkerhetsinformationen ges via en informationsfilmen nedan.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-20