KTH om covid-19 (corona)

KTH prioriterar att våra studenter ska få sin undervisning och kunna fullfölja sina utbildningar. Samtidigt arbetar vi för att minska smittspridning. Vi planerar för alternativa undervisnings- och tentamensformer när så är möjligt.

KTH följer i huvudsak Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller covid-19 och därutöver fattar rektor, som myndighetschef, de beslut som behövs.

KTH har en samordningsgrupp som arbetar med att lyfta frågor som måste hanteras direkt och sådana som är av mer långsiktig art med fokus på att studenter ska kunna fullfölja sina utbildningar. Gruppen träffas regelbundet.

KTH har ständig dialog med andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, för erfarenhetsutbyte vad gäller omställningen till alternativa undervisnings- och examinationsformer. KTH för även dialoger med andra myndigheter, så som UHR, CSN och Migrationsverket, om hur situationen kan hanteras på bästa sätt.

Läget förändras snabbt och det sker täta uppdateringar på denna sida så gå in här ofta. 

Läs även rektors blogg .

Vill du stödja forskning om covid-19 på KTH? Läs mer på Stöd KTH .

Försvåra smittspridning

Tänk på att du har ett eget ansvar för att förhindra smittspridning.

  • Tvätta händerna ofta. Tvätta alltid händerna före måltid, när du hanterar mat och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nys i armvecket. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett informationsblad  om detta som kan skrivas ut och sättas upp på lämpliga platser.

Var källkritisk

Kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med vad som står på Folkhälsomyndighetens webbplats  då det förekommer såväl missförstånd som ryktesspridning ute i samhället.

För allmän information om covid-19, ring 113 13.

För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefon 1177 eller 1177.se .

Kjell Carli, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Johanna Blomqvist, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-30