Till innehåll på sidan

KTH och covid-19

KTH utbyter hela tiden erfarenheter med andra universitet och högskolor. KTH för också dialoger med andra myndigheter om hur situationen kan hanteras på bästa sätt.

Så arbetar KTH med anledning av covid-19-pandemin

KTH prioriterar att våra studenter ska få sin undervisning och kunna fullfölja sina utbildningar. Samtidigt arbetar vi för att minska smittspridning. Vi planerar för alternativa undervisnings- och examinationsformer när så behövs och är möjligt. KTH följer i huvudsak Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller covid-19 och därutöver fattar rektor, som myndighetschef, de beslut som behövs.

 • En planeringsgrupp, ledd av universitetsdirektören och bestående av avdelningscheferna inom det gemensamma verksamhetsstödet samt två kommunikatörer, träffas vid behov. I gruppen sker löpande bevakning av situationen, samordning av åtgärder samt initiering av nya åtgärder. Gruppen rapporterar löpande till rektor. Gruppen ansvarar också för övergripande kommunikation i samband med covid-19-hanteringen.
   
 • En samordningsgrupp, ledd av rektor och bestående av universitetsdirektör, skolchefer, prorektor, dekanus, vicerektor för utbildning, berörda avdelningschefer inom det gemensamma verksamhetsstödet, studentrepresentanter samt kommunikatörer, träffas vid behov. Här diskuteras och förankras viktiga övergripande beslut. Därutöver stäms det övergripande läget på KTH av och möjlighet finns att lyfta nya frågor.
   
 • GUx leds av vicerektor för utbildning och består av grundutbildningsutskottet  (GU) och andra relevanta funktioner, efter behov. Gruppen ansvarar för att bevaka frågor gällande pandemins konsekvenser för utbildningen. De tar också fram underlag för beslut inom området och utarbetar konkretiseringar och prioriteringar utifrån fattade rektorsbeslut.
   
 • Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering  arbetar för att KTH ska ha tillgång till digitala verktyg och system, handledning, utbildningsaktiviteter och utbildningsmaterial för att fortsatt kunna utveckla digital undervisning och examination, såväl på campus som på distans.
   
 • En kommunikationssamordningsgrupp bestående av kommunikatörerna från planeringsgruppen, kommunikatör med ansvar för studentkommunikation samt kommunikatör från arbetsgruppen för utbildningens digitalisering möts för avstämning vid behov. Gruppen samordnar de kommunikationsinsatser som görs gentemot olika målgrupper.

Information till anställda

Information till studenter

Interna nyheter relaterade till covid-19

Information om covid-19

För allmän information om covid-19, ring 113 13. För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefon 1177 eller 1177.se .

Innehållsansvarig:coronainfo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-18