Till innehåll på sidan

KTH om covid-19 (coronavirus)

KTH prioriterar att våra studenter ska få sin undervisning och kunna fullfölja sina utbildningar. Samtidigt arbetar vi för att minska smittspridning. Vi planerar för alternativa undervisnings- och tentamensformer när så är möjligt. KTH följer i huvudsak Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller covid-19 och därutöver fattar rektor, som myndighetschef, de beslut som behövs.

Rektor har den 4 juni fattat beslut om höstterminen 2020  med avseende på utbildning (dnr V-2020-0410) och den 16 juni fattat beslut om arbetsplatsförlagd verksamhet för anställda (dnr V-2020-0450).

Informationen på de inlänkade sidorna har uppdaterats utifrån besluten.

Läs även rektors blogg .

Vill du stödja forskning om covid-19 på KTH? Läs mer på Stöd KTH .

Försvåra smittspridning

Tänk på att du har ett eget ansvar för att förhindra smittspridning. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida Skydda dig och andra från smittspridning

Var källkritisk

Kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med vad som står på Folkhälsomyndighetens webbplats  då det förekommer såväl missförstånd som ryktesspridning ute i samhället.

För allmän information om covid-19, ring 113 13. För frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefon 1177 eller 1177.se .

De senaste interna nyheterna med anledning av rådande situation

KTH:s samordningsgrupp

KTH har en samordningsgrupp som arbetar med att lyfta frågor som måste hanteras direkt och sådana som är av mer långsiktig art med fokus på att studenter ska kunna fullfölja sina utbildningar. Gruppen träffas regelbundet.

KTH har ständig dialog med andra universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, för erfarenhetsutbyte vad gäller omställningen till alternativa undervisnings- och examinationsformer. KTH för även dialoger med andra myndigheter, så som UHR, CSN och Migrationsverket, om hur situationen kan hanteras på bästa sätt.

Kjell Carli, Kommunikation och näringslivssamverkan, GVS
Jill Klackenberg, ledningskommunikatör

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-22