Till innehåll på sidan

KTH:s larmnummer 08-790 7700 för särskild händelse och kris

Tidigt larm och initiering av KTH:s krisorganisation är en förutsättning för att kunna förebygga, förhindra och begränsa konsekvenser av en särskild händelse.

KTH:s larmnummer 08-790 7700 passas av SOS Alarm, som tar emot och förmedlar larmärenden efter instruktioner givna av KTH.

Omfattning

KTH:s larmnummer är tillgängligt för hela KTH alla dagar dygnet runt.

Genom 08-790 7700 ska du anmäla särskilda händelser som bland annat allvarliga olyckor, hot och brand. Övriga ärenden som tas emot i larmcentralen är:

 • Bombhot
 • Brand
 • Katastrof
 • Miljöskada
 • Olycka
 • Personolycka
 • Rån/ hot
 • Utsläpp drivmedel
 • Överfall

Notera att larmcentralen inte tar emot ärenden som rör bostäder.

Operatören frågar efter och noterar:

 • Adress, där det inträffat
 • Campus, Byggnad, rum eller sal
 • Vad är det som har inträffat
 • Om inringaren larmat 112  
 • Namn, telefonnummer och nåbart mobilnummer
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-20