Till innehåll på sidan

Larminstruktion vid särskild händelse då fara för liv, egendom eller miljö inträffat.

Larm till samhällets resurser i akutfasen är nödvändigt vid en särskild händelse, prioritera därför alltid Nationella larmnumret 112 och informera därefter KTH.

1) Larma 112 Nationella nödnumret

Vid särskild händelse som innebär fara för liv, egendom eller miljö och då du är i behov av polis, ambulans eller brandförsvaret.

Svara på operatörens frågor ex:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Till dess hjälp är på väg, vidta om möjligt skadebegränsande- och förebyggande åtgärder, utan att utsätta dig eller andra för risker.

Möt räddningstjänst och polis, vägled till skadeplatsen.

2) Informera 08-790 7700 KTH:s larmnummer

Svara på operatörens frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt, adress/Skola/Institution/Avdelning/Rum eller lokal
  • Vilket telefonnummer är du nåbar på
  • Om du larmat 112?

Var anträffbar på telefon. Väktaren kommer ringa upp dig. Informera då väktaren och vägled denne till skadeplatsen.

3) Informera skolan/institution/avdelning, motsvarande

Informera skolan enligt skolans rutiner, eller din närmsta chef om vad som hänt och vilka åtgärder du vidtagit.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-03-18