Till innehåll på sidan

Viktiga telefonnummer vid en nödsituation eller kris

Här hittar du viktiga telefonnummer att använda om en nödsituation eller kris uppstår inom KTH.

Kontaktvägar för samtalsstöd om du mår dåligt och behöver prata med någon utanför KTH?

Nationella nödnumret: 112

Nationella nödnummret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Om nödnummret 112 hos SOS Alarm

KTH:s larmnummer: 08-790 7700

KTH:s larmnummer ska användas för att informera KTH om särskilda händelser, exempelvis allvarliga olyckor, hot och brand som inträffat på KTH eller på annat sätt berör KTH. Numret används även som ett trygghetsnummer och kan även användas för anmälan av stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet.

KTH:s larmnummer 08-790 7700 för särskild händelse och kris 

KTH:s larmnummer 08-790 7700 för väktarstöd

Nationella informationsnumret: 113 13

Nationella informationsnummret 113 13 används för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser.

Om nationella informationsnummret 113 13 hos SOS Alarm 

Polis (ej akuta ärenden): 114 14

För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Om telefonnummer till polis (ej akuta ärenden) 114 14 hos SOS Alarm

Vårdguiden: 1177

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården.

Om telefonnummret till Vårdguiden 1177 hos SOS Alarm

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-01