Till innehåll på sidan

Verksamhetsrisker

KTH ska identifiera och värdera verksamhetsrisker samt beräkna vilka kostnader som uppstår, eller kan uppstå med hänsyn till dessa. KTH ska också vidta lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador eller förluster i verksamheten.

Riskhanteringsarbetet på KTH omfattar riskhantering enligt förordningen (1995:1300), riskidentifiering, riskvärdering och riskanalys. Enligt förordningen har KTH överenskommelse med Kammarkollegiet om verksamhetsförsäkring som innebär att KTH:s risker övertas av Kammarkollegiet.

Genom dessa sidor får du information om det verksamhetsrelaterade riskhanteringsarbetet på KTH samt stöd i det riskförebyggande arbetet och användning av administrativa verktyg.

Säkerhetsfunktionen utgör det centrala stödet för verksamhetsrelaterade riskhanteringsfrågor på KTH genom att verka rådgivande och erbjuda administrativt stöd i det riskförebyggande arbetet.

Genom kunskap om varför skador uppstår och var, samt i vilken omfattning, kan vi genom riskhanteringsarbetet skapa förutsättningar för att förhindra att skador inträffar, eller begränsa dess konsekvenser.

När skador blir kända för oss får vi också möjlighet att utreda orsak och mäta påverkan i verksamheten. Det i sin tur ger bättre förutsättningar att planera verksamheten ur ett kontinuitetsperspektiv.

Samlad kunskap om skador i verksamheten ger också underlag för det nödvändiga riskkostnadsarbetet, ett arbete som är underlag för vilken skyddsnivå KTH ska hålla och vilken kostnad som den ska balansera.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-20