Till innehåll på sidan

Strålsäkerhet

Strålsäkerhet är ett vitt begrepp som omfattar verksamhet där teknisk utrustning eller radioaktiva material som avger joniserande strålning används.

Strålsäkerheten innefattar såväl fysiskt skydd som arbetsmiljö och miljö. För att kunna hantera frågor rörande strålsäkerhet på ett övergripande sätt har KTH en strålskyddsorganisation. Denna organisation utgör ett stöd för linjeorganisationen där ansvar för fysiskt skydd, arbetsmiljö och miljö ligger. På de specifika flikarna kan du finna information om strålsäkerhetsarbetet inom KTH.

Skol- och Campusspecifika ärenden hänvisas till
respektive campus/skolas kontaktperson:

ABE-skolan
Anders Wörman, Professor
tlf +46 8 790 80 55
E-post: worman@kth.se

EECS-skolan
Anders Hallén, Professor
tlf +46 8 790 43 58
E-post: ahallen@kth.se

CBH-skolan
Daniel Tavast, Infrastrukturansvarig
tlf +46 8 790 81 08
E-post: tavast@kth.se

ITM-skolan
Valter Ström, Forskare
tlf +46 8 790 73 08
E-post: valter@kth.se

SCI-skolan
Bo Cederwall, Professor
tlf +46 73 765 05 80,
E-post: bc@kth.se


Övriga kontaktpersoner:

Funktionsmail
E-post: radiationsafety@kth.se

Mats Jonsson, Strålskyddsexpert
tlf +46 8 790 91 23
E-post: matsj@kth.se

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-15