Till innehåll på sidan

Incidenthantering och Incidentrapportering

Incidenthantering

Information kommer inom kort.

Incidentrapportering

Alla incidenter och tillbud skall rapporteras till radiationsafety@kth.se . Allmänt gäller att de som arbetar i verksamheten ska rapportera händelser och förhållanden som innebär eller som skulle kunna innebära en negativ påverkan på strålsäkerheten. Varje incident utreds systematiskt för att förbättra strålsäkerheten.
Vid allvarligt tillbud eller incident larma via KTH:s larmnummer på 08-790 7700.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-17