Till innehåll på sidan

Tekniska säkerhetssystem

Tekniska säkerhetssystem ska verka för en trygg miljö för KTH:s personal, studenter och besökare genom kontrollerat tillträde till dess fastigheter och lokaler. De ska skydda KTH:s lokaler mot obehörigt tillträde, skadegörelse och förebygga samt förhindra stöld, tillgrepp av egendom. Systemen detekterar och förmedlar händelser till larmcentral för hantering och åtgärd av väktare. Säkerhetssystem möjliggör även för KTH personal att påkalla adekvat hjälp och åtgärd vid uppstådd situation.

Säkerhetssystem projekteras och installeras efter skyddsbehov, kravställning och egen ambition i enhetlighet med KTH:s projektförutsättningar.

KTH:s tekniska säkerhetssystem omfattar:

  • Passerkontroll
  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Kamerabevakning
  • Trygghets- och bråklarm
  • Driftlarm
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-01