Till innehåll på sidan

Bevakning på KTH

KTH ska upplevas som en säker och trygg plats för KTH:s personal, studenter och besökare. 
Till stöd för detta verkar bevakning genom väktare med syfte att bidra till att förebygga och förhindra risk för skada och förlust genom brand, vatten, klimat – och miljöpåverkan, skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst samt obehörigt tillträde till KTH:s lokaler.

KTH:s leverantör av säkerhet/bevakningstjänster arbetar efter instruktioner givna av KTH:s säkerhetsgrupp, utför områdesbevakning alla dagar dygnet runt med hög tillgänglighet och närvaro inom KTH:s samtliga campus områden.

Väktare responderar på larm orsakat av inbrott, brand, genom KTH:s väktarstöd och KTH:s larmnummer för kris, utövar tillsyn av byggnader och lokaler där KTH bedriver verksamhet, samt verkar kontaktskapande mot anställda, studenter och entreprenörer. Väktare besöker även event och sammankomster för anställda och studenter.

Tjänster utförs med stort utrymme för spontan bevakning. Väktare samverkar aktivt med KTH:s säkerhetsfunktion i konventionell bevakning, vid konferenser och officiella besök, samt åtgärd på larm och vid särskilda händelser.

KTH:s skolor har möjlighet att förstärka säkerheten i sina lokaler med riktad bevakning genom ronderande väktare på löpande basis.
Förstärkt extrabevakning i skolans lokaler kan tillhandahållas vid enskilda tillfällen.
All extra eller förstärkt bevakning ska samordnas med säkerhetsgruppen.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-30