Till innehåll på sidan

Väktarstöd

Väktarstöd på KTH 08-790 7700

Syfte

KTH:s säkerhetsarbete ska verka för att försvåra tillträde för obehöriga till KTH:s lokaler i syfte att förebygga risk för otrygghet, samt förhindra risk för skada och förlust genom brand, vatten, klimat – och miljöpåverkan, skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst.

Genom KTH:s leverantörer av säkerhetstjänster skapas möjligheter för anställda och studenter till stöttning vid vissa både händelser av allvarlig och akut karaktär.

Omfattning

Väktarstödet är tillgängligt för hela KTH alla dagar dygnet runt. Väktarstödet är anslutet till larmcentral KTH har avtal med. Larmcentralen har ständig passning och tar emot ärenden enligt särskild instruktion från KTH.

Genom 790 7700 kan du anmäla stöld, inbrott, otrygghetsfaktorer och önskemål om följeslagning med väktare inom campusområdet. Övriga ärenden som tas emot i larmcentralen är:

• Anmälan av glaskross
• Vatten läckage
• Hissfel i personhiss (stöttning av personer i hiss)
• Elavbrott, utanför kontorstid

Ange som inringare att väktarstöd begärs för angivna karaktärer/ärenden. Notera att larmcentralen inte tar emot ärenden som rör bostäder, begäran om tillträde till lokaler eller hantering av kvarglömda personliga tillhörigheter.

Operatören frågar efter och noterar:

• Vem som ringer
• Vilket telefonnummer inringaren är nåbar på
• Vilken adress/Skola/Institution/Avdelning/Rum eller lokal ärendet avser
• Ärendebeskrivning
• Om någon egen åtgärd vidtagits

Numret 790 7700 används även vid fara, allvarlig olycka, och pågående brottslig gärning. I så fall så ring 112, därefter informera KTH via larmnummeret 790 7700.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-08-30