Akuta åtgärder

vid fara för liv, egendom och miljö

KTH:s larmnummer är 08-790 7700

Anmälan av tillbud, risk och arbetsskada
  • Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare. Informera även på KTH:s larmnummer 7700
  • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring KTH:s larmnummer 7700
  • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis.
  • Utrym arbetsplatsen vid behov.
  • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab.

 Skaffa en snabb överblick

  • Vad har hänt?
  • Hur många är drabbade?
  • Är någon skadad?
  • Finns någon kvar i olycksområdet?
  • Skydda drabbade från ytterligare stress, lämna dem inte ensamma. Ge medmänskligt stöd.

KTH:s krishantering

KTH har avtal med SOS Alarm om passning av KTH:s larmnummer. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och omfattar all verksamhet vid KTH.

Vid larm om ”krissituation” avgör KTH:s säkerhetschef , eller den som har arbetsuppgiften att sammankalla KTH:s krisledningsgrupp, om ärendet skall hanteras av krisledningsgruppen, KTH:s säkerhetschef eller berörd skola. Återkoppling till berörd skola efter larm till 08-790 77 00:
- Arbetstid inom en timme
- Ej arbetstid inom 24 timmar

E-post: sakerhetschef@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp