Brandskyddskurser

Brandskyddsutbildning och utrymningsövning på KTH

KTH ska aktivt verka för att anställda och studenter ska ha kunskap om brand för att förhindra, förebygga och begränsa skador, tillbud och olyckor till följd av brand. Säkerhetsfunktionen på KTH har till uppgift att planera för, upprätta och genomföra utbildning och övning i brandsäkerhet.

Utbildningen ska bidra till en grundläggande kunskap om brandrisker, uppkomst av brand, hur brand kan förebyggas och hanteras. Utbildningen ska också verka anpassat till miljöer med särskilda risker t.ex. laboratorier, samt särskilda funktioner t.ex. brandskyddsansvariga och utrymningsledare.

Grundläggande brandskyddsutbildning (teori och praktisk övning), utbildning för brandskyddsansvariga och utrymningsledare erbjuds terminsvis. Aktuella utbildningstillfällen publiceras på personalsidorna för utbildning under arbetsmiljö och säkerhet. Anmälan till dessa kurser görs genom KTH:s personalutbildning.

Brand och utrymningsövning genomförs i samverkan med Storstockholms brandförsvar med utgångspunkt från verksamhetsspecifika förutsättningar. Övning genomförs med eller utan rök och ska ge anställda och verksamhetens brandskyddsorganisation färdigheter i samordning, kommunikation och säker utrymning av byggnad/lokal. Beställning av utrymningsövningar görs genom särskilt framtaget formulär i blankettarkivet.

Utbildning kan också genomföras efter behov hos respektive skola. Beställning av särskilda brandskyddskurser görs genom särskilt framtaget formulär i blankettarkivet.

Arbetsmiljö och säkerhet

Se blankettarkivet för specifika kurser:

Beställning brandskyddskurs
Beställning utrymningsövning
 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhetschef@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-19