Särskild händelse och kris

Vid fara för liv, egendom och miljö, ring 112. I icke livshotande situationer, ring Vårdguiden på telefonnummer 1177, eller Giftinformationscentralen 010-456 67 00.

Vårdguiden
Telefon: 1177

Giftinformationscentralen
Telefon: 010-456 67 00

Akuta åtgärder vid fara för liv, egendom och miljö

 • Ring 112 för att nå ambulans, polis, räddningstjänst/brandkår, giftinformation, jourhavande läkare.
 • Vid allvarlig händelse eller behov av akut väktarstöd, ring KTH:s larmnummer 08-790 77 00
 • Möt räddningsfordon - visa vägen för räddningstjänst och polis
 • Utrym arbetsplatsen vid behov
 • Vid kemikaliespill: spärra av drabbat område/korridor/lab
 • Informera även på KTH:s larmnummer 08-790 77 00

 Skaffa en snabb överblick

 • Vad har hänt?
 • Hur många är drabbade?
 • Är någon skadad?
 • Finns någon kvar i olycksområdet?
 • Skydda drabbade från ytterligare stress, lämna dem inte ensamma. Ge medmänskligt stöd.

KTH:s krishantering

KTH har avtal med SOS Alarm om passning av KTH:s larmnummer. Larmnumret är tillgängligt dygnet runt och omfattar all verksamhet vid KTH.

Vid larm om ”krissituation” avgör KTH:s säkerhetschef , eller den som har arbetsuppgiften att sammankalla KTH:s krisledningsgrupp, om ärendet skall hanteras av krisledningsgruppen, KTH:s säkerhetschef eller berörd skola. Återkoppling till berörd skola efter larm till 08-790 77 00:
- Arbetstid inom en timme
- Ej arbetstid inom 24 timmar

E-post: sakerhetschef@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhetschef@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-06-11