Salar som byggs om under sommaren 2019

Under sommaren kommer övningsalar och datorsalar i M-huset byggas om, man kommer även bygga så kallade testsalar i huvudbyggnaden. Renoveringarna i M-huset beräknas vara klara till terminsstarten.

M-huset

Övningssalar

Berörda övningssalar är: M31, M32,M33,M35, M36 samt utbildningsmiljön utanför salarna.

Rumslayout

För att studenterna ska kunna komma närmare läraren och svartatavlan så kommer salarna efter ombyggnationen vara vända mot långväggen istället för kortväggen.

Teknik

Två svarta tavlor och en projektor kommer att sättas upp i alla salar förutom M33. Det kommer finnas möjlighet att koppla sin dator till projektorn med antingen HDMI-anslutning eller trådlös-anslutning.

I M33 sätts två projektorer, mikrofon och en applösning till hörslingan in.

Övrig förändring är att OH projektorerna tas bort och att man kommer byta ut fjärrkontrollen som tidigare funnits i salarna mot en knappanel som är placerad vid tavlorna.

Datorsalar

Datorsalarna som byggs om är: Prosit, Glader, Toker, Kloker, Trötter och Butter.

Teknik

I datorsalarna sätts två whiteboards in och en projektor till vilken man kan koppla sin dator antingen med HDMI-anslutning eller trådlös-anslutning.

Huvudbyggnaden

Under sommaren och fram till och med oktober kommer man rusta upp och byta ut tekniken och inredningen i: E2,E36 (kommer vara klar till terminsstart), Läsesal (1323) och Studiemiljö (1333/1449), datorsal Röd och grupprum. E31 kommer byggas om och bli KTHs första så kallade ALC sal.

Salarna kommer till stor del att behålla sin nuvarande rumslayout och funktionalitet. En nyhet är att man hädanefter kommer att kunna koppla sin dator till projektorn antingen med HDMI-anslutning eller trådlös-anslutning.

Datorsal Röd kommer förutom ny inredning även utrustas med projektor och whiteboard.

Active Learning Classroom – ALC (E31)

Till de nya lärmiljöer som utvecklats på senare år hör s.k. Active Learning Classrooms (ALC). En ALC-lärosal är utformad för studentsamarbete i grupper och med teknisk utrustning som underlättar peer review och peer learning.

E31 kommer att utöver skrivtavla och projektor även utrustas med sex stycken bildskärmar för grupparbeten

ALC sal
Övningssal
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-06