Verksamhetsstöd

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH, ansvarar för ett verksamhetsstöd på sina fyra siter/campus med skolans nio institutioner. Stödet omfattar all forskning och undervisning som bedrivs på skolan. Administrationen omfattar alla siter men alla funktioner finns inte på alla ställen.

På avdelningen arbetar cirka 70 personer och finns på våra fyra campus i Flemingsberg, Solna, Albanova samt Valhallavägen.

  • Campus Albanova finns på Roslagstullsbacken 21, plan 1,2,3,5 samt Roslagstullsbacken 15.
  • Campus Flemingsberg finns på Hälsovägen 11C
  • Campus Solna, SciLife finns på Tomtebodavägen 23 A samt Berzelius väg 13
  • Campus Valhallavägen finns på Teknikringen 26 - 58, Drottning Kristinas väg 51

Det finns ett antal öppna arbetsplatser för alla inom verksamhetsstödet - flexibla arbetsplatser. Där finns det möjlighet att arbeta när vi rör oss mellan skolans olika adresser.

Flemingsberg: Hälsovägen 11C, rum xx, plan 7
AlbaNova: Roslagstullsbacken 21, plan 2
Valhallavägen: Teknikringen 42 plan 4, Teknikringen 26

CBH-skolans verksamhetsstöd är organiserat i en gemensam avdelning med följande enheter:

Verksamhetsstödet på skolan har ett ansvar att ge stöd och service till alla delar av verksamheten, lärare, forskare och studenter. Vi ska se till att myndighetskrav i form av regler och lagar följs men har också ett uttalat ansvar för att verksamheten ska kunna utföra sina jobb och genomföra sina studier på ett tillfredställande vis.

Personal

Placering funktionsansvariga

Marie Larson, Administrativ chef
Måndag em: AlbaNova, plan 2, flexrummet
Tisdag fm: Flemingsberg, plan 7, flexrummet
Onsdag fm-torsdag Valhallavägen tkr 26, onsdag em Flemingsberg
Fredag fm AlbaNova, plan 2, flexrummet

HR-ansvarig Marja Mutikainen
Måndag: Flemingsberg
Tisdag: Valhallavägen fm/AlbaNova em
Onsdag: Solna
Torsdag: Valhallavägen
Fredag: AlbaNova

Ekonomiansvarig, Simon Demir
Måndag: AlbaNova
Tisdag-Torsdag: Valhallavägen tkr 26
Fredag: Flemingsberg

Infrastrukturansvarig: Daniel Tavast
Måndag: Flemingsberg, plan 7
Tisdag-fredag: Ambulerande mellan siterna

Kommunikationsansvarig: Sabina Fabrizi
Måndag-fredag Valhallavägen, tkr 28
Tisdag: Flemingsberg plan 7, flexrummet

UA: Pelle Dalhammar
Måndag: AlbaNova, plan 2, flexrummet
Tisdag: Flemingsberg, plan 7, flexrummet
Onsdag-fredag: Valhallavägen tkr 42

Vice UA: Annelie Fredriksson
Torsdag: Valhallavägen, tkr 42
Måndag-onsdag, fredag: Flemingsberg, plan 7

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-11-12