Till innehåll på sidan

Impact på CBH

KTH bidrar till det omgivande samhället genom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs här – och sedan 2015 bedriver KTH ett strategiskt impact-arbete, med impact-ansvariga på varje skola.

Impact kan definieras som påverkan på, förändring av och nytta för något utanför akademin. Det kan exempelvis vara påverkan på samhällsområden som ekonomi, kultur, tjänster, hälsa, livskvalitet och miljö, eller på människors beteende, attityder, policyer och processer.

Impact-gruppen på CBH verkar för att ge stöd för utveckling av Impact för våra medarbetare inom sin verksamhet, främst inom CBHs fokusområden: hälsa, miljö, material och energi. Det görs bland annat genom att anordna impact-relaterade aktiviteter, riktade mot CBHs forskare.  

Impact-gruppen på CBH agerar även som nod för att samla information och kontakt med angränsande verksamheter. I kolumnen till vänster hittar ni en lista med samlade länkar  till Impact-relaterade verksamheter på KTH.

Läs mer på KTHs centrala intranätsida för Impact . Där kan även läsa tips på hur du kommunicerar din impact.

Kontakt

På CBH-skolan finns ett impact-team som består två impact-ansvariga samt en kommunikatör som arbetar med projektet. 

Har du någon fråga, förslag eller vill ha guidning? Kontakta impact@cbh.kth.se  

Impact-ansvariga

Bertil Gonzalez Guve
Bertil Gonzalez Guve
universitetslektor 087909735

Kommunikatör i impact-projektet