Till innehåll på sidan

Impact på CBH

KTH bidrar till det omgivande samhället genom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs här – och sedan 2015 bedriver KTH ett strategiskt impact-arbete, med impact-ansvariga på varje skola. Under hösten 2021 startar Impact-teamet på CBH en webiinarieserie om forskning som gjort impact.

Impact kan definieras som påverkan på, förändring av och nytta för något utanför akademin. Det kan exempelvis vara påverkan på samhällsområden som ekonomi, kultur, tjänster, hälsa, livskvalitet och miljö, eller på människors beteende, attityder, policyer och processer.

I KTH:s impact-projekt bedrivs aktiviteter för att öka KTH:s impact, bland annat genom att ökad medvetenheten kring begreppet hos våra forskare. Arbetet leds av en central projektledare tillsammans med utsedda impact-ansvariga på varje skola.

Läs mer på KTHs centrala intranätsida för Impact

Lunchwebinarier: CBH Impact stories – research that make impact on society

I lunchwebinarier lyfter vi fram exempel på forskning inom CBH som har lett till innovationer som har, eller är på väg, att påverka vårt samhälle. Möt forskarna bakom innovationerna och inspireras av deras resa!

Läs mer i länken till höger eller klicka här

Tidigare webinarserie om forskningsinfrastruktur hittar du även den i menyn till vänster. 

Kontakt

På CBH-skolan finns ett impact-team som består två impact-ansvariga samt en kommunikatör som arbetar med projektet. Har du förslag eller frågor som rör impact kan du närsomhelst kontakta teamet.

Impact-ansvariga

Bertil Gonzalez Guve
Bertil Gonzalez Guve
universitetslektor 087909735

Kommunikatör i impact-projektet