Till innehåll på sidan

JML arbete på CBH-skolan

JML står för jämställdhet, mångfald och likabehandling. En del av CBH-skolans JML-arbete innefattar en JML-grupp som ses en gång i månaden för att diskutera JML frågor.

JML-gruppens uppgift är att synliggöra JML-frågor på CBH-skolan för att förbättra och stärka organisationen kring det lokala arbetet kring jämställdhet, mångfald och likabehandling.

JML-gruppen arbetar utifrån frågeställningar såsom:

  • Hur kan vi skapa delaktighet på skolan?
  • Hur kan vi få reda på problem som förekommer?
  • Vilka problem är specifika för CBH-skolan?