Till innehåll på sidan

JML arbete på CBH-skolan

JML står för jämställdhet, mångfald och likabehandling. CBH-skolans JML-arbete innefattar bland annat en JML-grupp som ses en gång i månaden för att diskutera JML-frågor.

Kontakt

Har du frågor eller ideér till
skolans JML-arbete?

Hör gärna av dig!

Kontakta JML-gruppen

JML-gruppens uppgift är att synliggöra JML-frågor på CBH-skolan för att förbättra och stärka organisationen kring det lokala arbetet kring jämställdhet, mångfald och likabehandling.

JML-gruppen arbetar utifrån frågeställningar såsom:

  • Hur kan vi skapa delaktighet på skolan?
  • Hur kan vi få reda på problem som förekommer?
  • Vilka problem är specifika för CBH-skolan?
     

JML Gruppen

JML-gruppen är sammansatt utifrån KTH:s styrdokument. För mer information om rollerna och JML-arbete på KTH kan du läsa mer här, Plan för fortsatt arbete för ett jämställt KTH

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström, JML-ansvarig

Sammansättning

Sara Leoni, JML-partner
Marie Larson, Administrativ chef
Per Dalhammar, Utbildningsadministrativt ansvarig (UA)
Ander Clenander, Lärarrepresentant, Ingenjörspedagogik
Patrik Ståhl, Lärarrepresentant, Genteknologi
Niclas Hjelm, Lärarrepresentant, Grundläggande naturvetenskap
Ines Ezcurra, Skyddsombud
Linnea Flood, Studeranderepresentant TryggO, Kemisektionen
Sofie Fröjdman, Studeranderepresentant