Mötesdatum

Mötesdatum för CBH:s grupper vårterminen 2019.

Personalmöte

Enklare lunch serveras i samband med mötet från kl.11.30 vid salen

Onsdag 2019-04-24, 12.00-13.00, AlbaNova, Svedberg salen

Torsdag 2019-04-25, 12.00-13.00, Teknikringen 56, K1

Fredag 2019-04-26, 12.00-13.00, Flemingsberg, lunchrummet, plan 7

Ledningsgrupp

Onsdag 2019-01-23, 09.30-11.30 Flemingsberg, 9504

Onsdag 2019-02-20, 09.30-11.30, Albanova, Roslagstullsbacken 15

Onsdag 2019-03-20, 09.30-11.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Onsdag 2019-04-17, 09.30-11.30, Solna, Earth

Onsdag 2019-05-22, 09.30-11.30, Flemingsberg, 9504

Onsdag 2019-06-19, 09.30-11.30, Teknikrigen 38A, TREESEARCH

Samverkansgrupp

Tisdag 2019-01-22, 14.00–16.00, Solna, Earth

Tisdag 2019-02-05, 14.00–15.00, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Tisdag 2019-02-19, 14.00–16.00, Flemingsberg, 9504

Tisdag 2019-03-05, 14.00–15.00, Albanova, Gallerian

Tisdag 2019-03-19, 14.00–16,00, Solna, Earth

Tisdag 2019-04-02, 14.00–15.00, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Tisdag 2019-04-16, 14.00–16.00, Flemingsberg, 9504

Tisdag 2019-04-30, 10.00–11.00, Albanova, FA31

Tisdag 2019-05-14, 14.00–16.00, Solna, Earth

Tisdag 2019-05-28, 14.00–15.00, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Tisdag 2019-06-11, 14.00–16.00, Flemingsberg, 9504

Strategiska Rådet

Torsdag 2019-03-21, 09.00-12.00, Teknikringen 38A, TREESEARCH,

Torsdag 2019-06-13, 09.00-12.00, Teknikringen 38A, TREESEARCH

JML och arbetsmiljö

Torsdag 14/2 kl 15-16.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Tisdag 12/3 kl 13-14.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Fredag 12/4 kl 13-14.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Fredag 10/5 kl 13-14.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Onsdag 12/6 kl 9-10.30, Teknikringen 38A, TREESEARCH

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-04-05