Mötesdatum

Mötesdatum för CBH:s grupper under 2019.

Personalmöte

Lunch serveras utanför salen från 11.30

Onsdag 2019-10-23, 12.00-13.00 AlbaNova, Svedbergsalen

Torsdag 2019-10-24, 12.00-13.00 Flemingsberg, lunchrummet plan 7

Fredag 2019-10-25, 12.00-13.00 Teknikringen 56, K1

Ledningsgrupp

Onsdag 2019-06-19, 09.30-11.30, Teknikrigen 38A, TREESEARCH

Fredag 2019-08-23, 09.00-16.00 Strategidag på Skeppsholmen

Onsdag 2019-09-18, 09.30-11.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Onsdag 2019-10-09, 09.30-11.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Onsdag 2019-11-13, 09.30-11.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Onsdag 2019-12-11, 09.30-11.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Samverkansgrupp

Tisdag 2019-08-20, 14.00–16.00, TREESEARCH, Teknikringen 38A

Tisdag 2019- 09-03, 14.00–15.00, Solna, Earth

Tisdag 2019-09-17, 14.00–16.00 Flemingsberg, 9504

Tisdag 2019-10-01, 14.00–15.00 Albanova, Gallerian

Tisdag 2019-10-15, 14.00–16,00 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Tisdag 2019-10-29, 14.00–15.00 Solna, Earth

Tisdag 2019-11-12, 14.00–16.00 Flemingsberg, 9504

Tisdag 2019-11-26, 14.00–15.00 Albanova, Gallerian

Tisdag 2019-12-10, 14.00–16.00 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Strategiska Rådet

Måndag 2019-06-24, 09.00-12.00 Teknikringen 38A, TREESEARCH

Torsdag 2019-09-12, 09.00-12.00 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Torsdag 2019-12-05, 09.00-12.00 TREESEARCH, Teknikringen 38A

JML och arbetsmiljö

2019-09-17, 09.00 – 10.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

2019-10-16, 09.00 – 10.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

2019-11-20, 09.00 – 10.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

2019-12-12, 09.00 – 10.30 TREESEARCH, Teknikringen 38A

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-07-10