Sista dag att registrera i KTH-Res eller HR+

Tid: Fr 2019-12-13 - 16.30

Sista dag att registrera i KTH-res eller HR+. Attestering måste ske senast 16.30 för att komma med i löneutbetalningen i december.