Till innehåll på sidan

Cirkulär kemi: att omforma tillväxt på molekylär nivå – från labbet till marknaden

Seminarium med professor Javier García Martínez, tillträdande ordförande för International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC), som 2018 fick Kathryn C. Hach Award som den bästa amerikanska entreprenören inom den kemiska sektorn.

Tid: Fr 2021-08-27 kl 10.00

Plats: KTH Campus och Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Prof. Javier García Martínez

Javier García Martínez kommer att beskriva sin egen erfarenhet av tekniköverföring och kommersialisering av en ny familj av katalysatorer som han upptäckte under sin post-doc på MIT. Detta är ett exempel på användning av molekylär design av katalysatorer för minskning av koldioxidutsläpp.

Seminariet sker i hybridform i Zoom och med 20 platser i sal F3 på KTH Campus.

Zoomlänk för att delta i seminariet

För att delta på plats måste du registrera dig i Google Docs: Seminar Circular chemistry .

För mer information se den engelska versionen av denna artikel .