Workshop för att skapa din personliga impactplan

Impact är ett begrepp som blir allt viktigare för universitet, särskilt när det kommer till forskningsansökningar. Den här workshopen om personlig impactplan, PIP, syftar till att ge dig ett bredare perspektiv på framtida samhällelig impact av din forskning. Målgruppen är forskare, postdoktorer och forskarstuderande på CBH-skolan.

Tid: Ti 2019-01-22 kl 12.00 - 13.45

Föreläsare: Susanna Pehrson, Barbro Fröding, Karin Larsdotter

Plats: Treesearch meeting room, Teknikringen 38

Du får lära dig:

- hur man använder verktyget PIP och reflektera över möjlig framtida impact (8-10 år från nu) i olika sektorer, regioner etc.

- att bli bättre utrustad genom att bygga dina forskningsprojekt strategiskt.

- hur man använder FN:s mål för hållbar utveckling för att beskriva samhällelig impact och att adressera och öka ditt bidrag till hållbar utveckling.

- att skapa en PIP-mall som du kan använda till olika finansieringsansökningar.

Detta är en workshopserie i två delar, där den första delen är en föreläsning som inkluderar diskussioner och den andra är inriktad på diskussioner för att erhålla feedback på din PIP. Det rekommenderas starkt att delta i båda. Om det finns intresse kommer vi att ordna streaming av den första delen av workshopen.

Var god registrera dig senast den 16 januari. Lunch kommer att serveras för de som registrerar sig!

www.kth.se/form/cbh-pip

Välkommen!

My Hedhammar and Bertil Guve, impactansvariga vid CBH-skolan

Talare:

Susanna Pehrson är senior research advisor vid KTH Research Office.

Barbro Fröding är lektor i filosofi och undervisar i tillämpad etik vid KTH. Målet med hennes del av workshopen är att stimulera deltagarnas tänkande kring konkret samhällelig impact.

Karin Larsdotter är projektledare för forskning vid KTH Sustainability Office.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-01-07