Manufacturing and Characterization of Cellulose Nanofibers

Tid: Fr 2019-01-25 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Carl Moser , Fiber- och polymervetenskap

Opponent: Prof. Kristin Syverud, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Handledare: Prof. Mikael Lindström, KTH

2019-01-25T10:00 2019-01-25T10:00 Manufacturing and Characterization of Cellulose Nanofibers (Fiber- och polymervetenskap) Manufacturing and Characterization of Cellulose Nanofibers (Fiber- och polymervetenskap)
Till sidans topp