Till innehåll på sidan

Amelie om forskningsetik

Publicerad 2023-11-08

Den här veckan hade skolans ledningsgrupp besök av Fredrik Karlsson, Forskningsetikrådgivare på KTH, och Aména Archer, forskare på CBH-skolan med ett särskilt uppdrag från life science-plattformen att fungera som etikrådgivare för KTH:s forskare i samband med forskning på djur och människor som kräver etiska tillstånd.

Det kan till exempel handla om studier som kan ha fysisk eller psykisk påverkan på mänskliga försökspersoner, analys av biologiska prover eller hantering av känsliga persondata. De flesta av våra forskare är medvetna om vilka försök som kräver etiska tillstånd, men är man osäker på vad som gäller kan man kontakta etikrådgivarna på funktionsadressen researchethics@kth.se . Det är till exempel inte alla som känner till att man kan behöva söka tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten om man analyserar spårbara biologiska prover i Sverige, även om det finns ett etiskt tillstånd för insamlingen av proverna i ett annat land.

Ibland kan det vara snårigt att navigera i regelverket och avgöra om forskningen berörs av etikprövningslagen, biobankslagen eller GDPR. Om du är osäker, kontakta våra etikrådgivare så får du hjälp på vägen!

Amelie

Läs mer om forskningsetik på KTH här.