Till innehåll på sidan

Amelie om KTH FOOD

Publicerad 2023-05-31

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om det nya centret KTH FOOD som ska tackla olika samhällsutmaningar relaterat till livsmedel.

Den här veckan har jag varit på styrgruppsmöte för det nya centret ”KTH FOOD”, som är en så kallad mångvetenskaplig satsning som leds av CBH-skolan och involverar flera av KTH:s skolor. Idén med KTH FOOD är att samla den kompetens och forskning som finns inom livsmedelssektorn för att skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla detta område på KTH. Målen inom KTH FOOD är att adressera olika samhällsutmaningar som relaterar till livsmedel, såsom hållbar livsmedelsproduktion, återvinning av restprodukter, utveckling av funktionella livsmedel, och studier av matens effekter på hälsa och välbefinnande.

Eftersom livsmedel har en mycket stor klimatpåverkan och sektorn utgör en stor del av svensk industri är det ett viktigt område för framtida forskning. Förutom forskning kommer det också att utvecklas kurser, både på master- och forskarutbildningsnivå. KTH FOOD är för närvarande en KTH-satsning, men det finns planer på att utnyttja satsningen för att söka externa forskningsmedel och involvera externa parter, till exempel olika företag inom livsmedelssektorn. Det ska bli intressant att följa utvecklingen av KTH FOOD under de närmaste åren!

Amelie