Till innehåll på sidan

Amelie om medarbetarpulsen

Publicerad 2023-11-15

Den här veckan skickades den senaste omgången av medarbetarpulsen ut till alla anställda på KTH och den är öppen till nästa onsdag. Det var den fjärde och sista medarbetarundersökningen för året och den här gången var temat arbetsmiljöarbete.

Vi har tagit upp resultaten från de tidigare pulsundersökningarna till diskussioner i olika forum, till exempel i institutionsledningsgrupperna och på arbetsplatsträffarna. Jag har också pratat med alla prefekter i enskilda samtal. Pulsundersökningarna har också lett till att vi startat flera aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön, till exempel workshops i bemötande.

Värdet av undersökningarna blir högre ju fler som svarar och om det är en hög svarsfrekvens blir det lättare att följa utvecklingen över tid. Eftersom samma frågor och teman kommer att återkomma vid nästa års pulsundersökningar kommer vi att kunna se om de förändringar och aktiviteter vi genomför har någon effekt. Jag hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara på frågorna!

Amelie