Till innehåll på sidan

Använd KTH:s ramavtal för budtjänster

Publicerad 2021-02-08

Upphandlingsgruppen har uppmärksammat att en hel del budtjänster beställs utanför det ramavtal som KTH har. De påminner om att KTH:s ramavtal ska användas.

Endast om den tjänst man söker inte finns, eller om budfirmorna inte levererar till den adress eller det land som avses, kan man gå utanför avtalet genom en så kallad direktupphandling. Upphandlingsgruppen vill också informera om att de flesta av de leverantörer som ingår i gruppen ”leverera dokument”, kan tillhandahålla cykelbud inom tullarna.

Mer om ramavtalet, leverantörer och vilken typ av budtjänst de erbjuder finns i avtalsdatabasen .