Till innehåll på sidan

Återgång till arbetsplatsen på CBH – hösten 2020

Publicerad 2020-06-26

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020. Beslutet gäller senast till och med den 15 januari 2021. Ändringar kan dock komma att göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

CBH-skolans ledning har tagit fram en implementering av rektors beslut. Huvudsyftet är att förhindra smittspridningen i samhället och att skapa en trygg arbetsmiljö. En noggrann planering av verksamheten krävs av ansvariga chefer så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. För att säkerställa social distansering är en begränsning av närvaron vid arbetsplatsen nödvändig.

Förtydligande om arbetsmiljön vid CBH-skolan HT20

  • All personal som kan jobba hemifrån bör i huvudsak fortsätta att arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna arbeta på plats under trygga former. Skolchefen uppdrar åt prefekterna och administrativa chefen att göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som skall arbeta på plats.
  • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (t.ex. forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt, förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas.
  • Skolchefen uppdrar åt administrativa chefen att samordna anpassning av skolans lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Ovanstående har diskuterats och tagits fram i samråd med CBH-ledningsgrupp (17/6). Detta gäller tills vidare men kan behöva ändras på kort varsel om regering eller andra myndigheter beslutar om annat.

Frågor?

Frågor rörande undervisning och examination ställs till programansvariga  eller utbildningsadministrationen .

Frågor rörande din arbetssituation ställs till din närmaste chef.

Besök kth.se/corona  för löpande uppdateringar om KTH och covid-19.

Läs mer

Ledarskap under covid-19  – Här kan du som är chef få stöd, kunskap och inspiration.

Information till anställda med anledning av coronaviruset  – uppdaterad med 10 frågor och svar.