Till innehåll på sidan

Avtalsinformation från inköp

Publicerad 2021-02-16

Den senaste informationen från GVS om vilka ramavtal som upphör eller har uppdaterats. Det gäller bland annat presentkort, avfallshantering och litteratur.

Ramavtal Litteratur - uppdatering

Som tidigare meddelats kommer att ramavtalet för Litteratur att upphöra 2021-02-28 under tiden framtill att vi har ett nytt avtal så kan man beställa genom att göra en direktupphandling genom Wisum från både Adlibris och BOKUS. Tänk på att följa skolans rutin för direktupphandling innan ni gör beställning.

Nytt ramavtal för revisionstjänster för forskningsprojekt

Ramavtalet omfattar externt finansierade forskningsprojekt där krav på revisorsintyg finns. Det löper på två år fram till 2023-01-31.

Inom kort kommer det gå att avropa genom Wisum, för brådskande beställningar (inom den närmaste månaden) måste man kontakta Ylva Hultman, yhultman@kth.se  på RSO för mer information.

Ramavtal för presentkort

KTH använder Kammarkollegiet/ Statens inköpscentrals ramavtal för presentkort. Kontakta CBH Servicecenter, service@cbh.kth.se  för att få hjälp med beställning.

Nytt ramavtal för avfallshantering

Avtalet gäller till och med 2023-02-28 med möjlighet att förlänga ytterligare max 2 år.

  • SUEZ har tilldelats avtal för fraktionerat avfall
  • SEKA har tilldelats avtal Farligt avfall inklusive farligt avfall från miljörum (lysrör, batterier etc.)

Avtalsuppföljning – mottagande av fakturor

För att öka säkerheten vid hantering av fakturor skall ni, om ni får fakturor via mailen, returnera den med följande text:

Fakturor till KTH måste skickas enligt något av nedanstående exempel:

Skicka e-fakturor via PEPPOL eller via fakturaportalen.se ( fakturaportalen.se/en/ ). 

PEPPOL id: 007:2021003054

SVEfaktura partsid: 2021003054

Om detta inte är möjligt, maila PDF-faktura till fakturaservice@kth.se

Kontroll av fakturor

Det är fakturamottagarens ansvar att kontrollera att fakturan stämmer överens med avtal. Även om vi tecknat ramavtal/avtal med överenskomna priser, händer det att leverantörer missar att ge oss korrekta avtalspriser, rabatter samt att inte fakturera för extraavgifter.

Om ni har frågor och/eller upptäcker felaktigheter från avtalsleverantör, kontakta uppfoljning-upphandling@kth.se  för att få hjälp