CBH förbättrar rutinerna för avtal

Publicerad 2019-06-28

CBH-skolans ledning kommer att förbättra skolans rutiner för att hantera avtal. Det meddelar skolchef Mikael Lindström och första vice skolchef Amelie Eriksson Karlström.

Enligt KTH:s delegationsordning ska alla avtal om forskningssamverkan granskas av Juridiska avdelningen. Kontakta Juridiska avdelningen på avtal@kth.se  så snart som möjligt för att få bästa möjliga hjälp när du ska teckna avtal inom följande områden:

  • Konsortialavtal inom EU:s forskningsprogram (Horizon 2020, Marie Skidowska-Curie Actions, ARTEMIS, Clean Sky, EIT)
  • Samarbetsavtal (oftast (del)finansierade av t.ex. Vinnova, Energimyndigheten, FORMAS, VR, etc).
  • Uppdragsforskningsavtal
  • Industridoktorandavtal
  • Avtal om adjungerad professor
  • Avtal om affilierad fakultet
  • Sekretessavtal
  • Avsiktsförklaringar
  • Materialöverföringsavtal

CBH-skolan har tilldelats de två avtalsjuristerna Björn Rudolfsson  och Georg Stenström , som hanterar de flesta av skolans avtal. Använd dock alltid adressen avtal@kth.se  när ni påbörjar hanteringen.

Så snart juridiska avdelningen fått all nödvändning information enligt vad som listas på intranätet , påbörjas ärenden vilket kommer att meddelas er och skolchef. 1:a vice skolchef får en kopia på bekräftelsen.

Observera att projektansvarig forskare ansvarar för att erforderligt forskaravtal tecknats och att skolchefs och prefekts godkännande inhämtats för aktuellt projekt innan avtal tecknas. ( Avtalshantering på KTH )