CBH-information om Coronaviruset

Publicerad 2020-02-03

I dagsläget finns ingen KTH-övergripande rekommendation i samband med Coronavirusets spridning. Det är därför upp till respektive chef på skolan att själv fatta beslut om förebyggande åtgärder, gärna i samråd med skolchef.

CBH-skolans ledning håller sig uppdaterad om KTH:s riktlinjer och rekommendationer när det gäller hanteringen av Coronaviruset. Den som har frågor och funderingar är välkommen att kontakta skolchef Mikael Lindström  eller skolans krisgrupp .

Några råd till dig som chef

Kontakta inresande medarbetare

Kontakta eventuella medarbetare som återvänder till arbetsplatsen från Kina för att ta reda på hur dessa mår. Medarbetare som känner symtom i luftvägar och/eller feber skall anmäla sig som sjuka och snarast kontakta vården via telefon för rådgivning.
Konsultera gärna 1177 Vårdguiden  för tydliga anvisningar kring hur man tar kontakt med vården på ett tryggt och säkert sätt.

Beslut om arbete i hemmet

Som arbetsgivare kan du av arbetsmiljöskäl även beordra hemvändande medarbetare att arbeta hemma i 10-14 dagar, trots att de inte är sjuka eller uppvisar symtom.

Ta oro på allvar

Ta medarbetarnas oro på allvar. Försök att ha en öppen dialog på arbetsplatsen, för att lyssna av medarbetarna på hemmaplan. Finns det någon oro för smitta och så vidare?

Om medarbetare planerar att resa till Kina inom kort

Följ uppdaterad information från UD  och Folkhälsomyndigheten . I dag avråder UD från icke-nödvändiga resor till Hubeiprovinsen i Kina och informationen uppdateras löpande.

Om ni väntar besökare från Kina

Om din arbetsplats ska ta emot besökare från Kina och det finns oro bland dina medarbetare, ta oron på allvar. Fundera över om det inte finns andra sätt att ses. Kanske kan ni istället mötas digitalt eller skjuta på mötet till senare tillfälle.

Håll dig uppdaterad

Följ uppdaterad information från CBH och KTH via exempelvis intranät, nyhetsbrev och mejl. Kontakta gärna CBH-skolans krisgrupp eller skolchef vid eventuella funderingar.
 

Nyttiga länkar:

UD:s/Regeringens hemsida

Folkhälsomyndighetens hemsida

1177 Vårdguiden

CBH:s intranät

KTH:s intranät