CBH-medarbetare i ny anställningsnämnd

Publicerad 2019-07-09

CBH-professorerna Anna Wistrand och Britt Östlund kommer att ingå i KTH:s nya anställningsnämnd, vars ledamöter rektor nu beslutat om.

Anställningsnämnden och utbildningsnämnden är två beredande organ som bildades den 1 juli 2019 och som ligger direkt under KTH:s rektor Sigbritt Karlsson. Nämnderna ersätter fakultetsrådets anställningsutskott och utbildningsutskott och förändringen följer på en översyn av fakultetsrådets uppdrag och rektors vision om att utveckla det kollegiala inflytandet.

Den 5 juli beslutade rektor att utse dekanus Anders Forsgren till ordförande och CBH-professorn Anna Wistrand till vice ordförande. Övriga ledamöter är Folke Björk, Britt Östlund som också är professor vid CBH, Mikael Skoglund, Monica Lindgren, Ulf Olofsson, Linda Lundström och Mats Wallin. Tillförordnadet gäller tills vidare, dock längst till och med 30 juni 2023.

Tre representanter för studenterna utses enligt studentkårsförordningen. Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.