CBH övergår till distansarbete till följd av Coronaviruset

Publicerad 2020-03-17

KTH:s riktlinjer har uppdaterats i ljuset av de nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Nya, mer restriktiva åtgärder krävs nu för att hantera spridningen av Coronaviruset inom Stockholmsregionen.

Tills vidare bör CBH:s anställda arbeta hemifrån om möjligt. Om du har uppgifter som du bedömer behöver utföras på KTH, såsom nödvändigt laborativt arbete, bör du kontakta din prefekt/närmaste chef.

Skolans och institutionernas ledningsgrupp vill understryka följande:

  • All undervisning skall genomföras på distans. Kontakta GA eller vice GA om du behöver ytterligare vägledning när det gäller detta.
  • Alla fysiska möten måste förflyttas till digitala plattformar.

Det är för tillfället inte känt hur länge dessa åtgärder kommer att behövas. Håll dig uppdaterad om den senaste informationen på www.kth.se/corona

Ledningsgruppen betonar att CBH:s sedvanliga aktiviteter, så långt det är möjligt, ska fortsätta, om än i en annan form än vi är vana vid.

Användbar information

Rekommendationer för användning av e-lärande i KTH:s kurser (covid-19)

Rekommendationer för arbete på distans (på grund av covid-19)

Den nuvarande situationen är uppenbart ny i sitt slag. Vi uppskattar det samarbete som alla deltar i på CBH så att vår undervisnings- och forskningsverksamhet kan fortgå så effektivt som möjligt till dess att normal verksamhet har återupptagits. Vi kommer att uppdatera denna information kontinuerligt baserat på myndigheternas rekommendationer.

Skolans och institutionernas ledningsgrupp

Mikael Lindström, Marie Larson, Amelie Eriksson Karlström , Sebastiaan Meijer, Istvan Furo, Mats Johansson, Sara Thyberg Naumann, Carina Lagergren, Patrick Norman, Peter Savolainen, Cecilia Williams, Antonius Van Maris

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-03-17