Till innehåll på sidan

CBH:s nya ledning kompletterar varandra

Tre personer i en korridor.
Mats Jonsson, Amelie Eriksson Karlström och Sebastiaan Meijer leder arbete på CBH-skolan. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-11-15

Sedan några månader tillbaka har CBH-skolan ett nytt ledningsteam bestående av skolchef Amelie Eriksson Karlström och två vice skolchefer: Mats Jonsson och Sebastiaan Meijer.

– Jag tycker att det känns jättebra med oss tre tillsammans! Vi är ett bra team, säger Amelie Eriksson Karlström.

Under våren 2023 var Amelie Eriksson Karlström tillförordnad skolchef och ledde arbetet på CBH tillsammans med vice skolchef Sebastiaan Meijer. När hon sedan blev skolchef den 1 juli valde Amelie att utse ytterligare en vice skolchef för att dela på arbetsbördan.

– Under våren var det bara Sebastiaan och jag och då kändes det mest som att vi skulle hålla ställningarna under en period. Men nu är vi ett riktigt team och kan jobba lite mer ordentlig med olika frågor, säger Amelie Eriksson Karlström.

Delar på arbetsbördan

Man med tröja.
"Jag var inte säker på att jag ville fortsätta, men kombinationen med Amelie i spetsen och Mats som ny person känns väldigt positiv", säger Sebastiaan Meijer

Ledningsgruppen har delat upp ansvarsområdena mellan sig. Amelie har det övergripande ansvaret som skolchef och sköter kontakten med KTH:s ledning samt SciLifeLab. Sebastiaan är fortfarande prefekt i Flemingsberg och jobbar mycket med utvecklingen där samt samverkansfrågor och Mats jobbar som fakultetsförnyelseansvarig (FFA), en roll han haft tidigare.

– När man har haft den rollen och sedan fått slappna av i några år så saknar man att vara involverad och kunna bidra på det sättet. Det jag brinner för och har ägnat mig åt i nästan 20 år, det är just rekrytering och fakultetsutveckling på ett eller annat sätt. Så jag kände att det här är kanske sista chansen att kunna bidra på den fronten, säger Mats Jonsson.

Ett bra team

Alla i ledningsgruppen lyfter fram att de trivs med att arbeta tillsammans och utgör ett bra team. Enligt Amelie är de ganska olika som personer alla tre och kan bidra med olika saker.

– För mig är teamet det viktigaste, med Amelie i spetsen, vi kompletterar varandra och det gör att jag går till jobbet med en bra känsla, säger Sebastiaan Meijer.

Frågor för teamet att ta tag i råder det ingen större brist på. KTH genomgår flera förändringar: det pågår en campusöversyn, universitet har fått ett gemensamt verksamhetsstöd, nya fakultetsnämnder införs vid årsskiftet och de ekonomiska förutsättningarna har ändrats markant. Det innebär utmaningar som CBH-skolans ledning behöver möta.

Lokalkostnader och resursfördelning

Man i polotröja.
"Det är mycket som händer inom KTH och att vara med och skapa förutsättningar för att fakulteten ska ha en stabil grund att stå på kändes också viktigt för mig", säger Mats Jonsson

– Den nya lokalkostnadsmodellen gör att vissa institutioners lokaler kommer att bli dyrare och där måste man kanske förtäta. Sen har vi den nya GRU-resursfördelningen där vi fortfarande sitter och räknar på hur det kommer att slå för skolan. Rektorns ambition är att så mycket GRU-medel som möjligt ska gå till verksamheten och det som görs i klassrummen, så jag har en förhoppning om att det kanske kommer att vara positivt för vår ekonomi, säger Amelie Eriksson Karlström.

Hon hoppas kunna utveckla skolan till det bättre och navigera i de stora förändringar som berör hela KTH, framför allt de nya ekonomiska förutsättningarna. För att hantera situationen på ett bra sätt vill ledningsteamet bygga en struktur, en organisation och ett arbetssätt som är hållbart över tid och kan utveckla skolan framåt.

– Det är mycket svåra frågor som är på gång, men det känns ändå positivt och jag tror att vi kan göra något bra på CBH-skolan. Jag vill inte låta negativ, det här kommer att bli jättebra även om det kommer att vara några tuffa år med ekonomin, säger Amelie.

Text: Jon Lindhe