Till innehåll på sidan

CBH-skolans nya strategiska råd

Publicerad 2022-06-23

Ett nytt strategiskt råd har valts på CBH-skolan. 139 av de 422 röstberättigade personerna röstade (33 procent) och nomineringskommitténs förslag vann med 88 röster.

Av de nyvalda ledamöterna i det strategiska rådet representerar fem personer gruppen lärare och forskare, en person gruppen adjunkter och en person gruppen teknisk och administrativ personal. Utöver de invalda ledamöterna kommer rådet även att bestå av adjungerade professorer och en central representant från KTH.

Representanter för lärare och forskare

Andrea Eriksson

Linda Fogelström

Paul Hudson

Helena Lundberg Ankner

Hanna Tegel

Representant för adjunkter

Ibrahim Orhan

Representant för T/A-personal

Raimund von der Emden