Christina Divne utsedd till ledamot i nya utbildningsnämnden

Publicerad 2019-07-04

Rektor har utsett ledamöterna i den nyinrättade utbildningsnämnden som sedan den 1 juli ersätter utbildningsutskottet. Christina Divne, forskarutbildningsansvarig vid CBH, är en av dem.

Den 1 juli bildades två nya nämnder på KTH som blir beredande organ direkt under rektor Sigbritt Karlsson: en anställningsnämnd som ersätter fakultetsrådets anställningsutskott samt en utbildningsnämnd som ersätter utbildningsutskottet.

Detta sker efter en översyn av fakultetsrådets uppdrag och rektors vision om att utveckla det kollegiala inflytandet. Ärendehantering som gäller anställning av lärare samt utbildningsfrågor lämnar därmed fakultetsrådet, som från och med den 1 juli är tänkt att ha ett tydligare uppdrag.

Den nyinrättade utbildningsnämnden består av vicerektor för utbildning Leif Kari, även ordförande, en vice ordförande samt sju andra ledamöter.

Den 28 juni kom ett rektorsbeslut om att Sofia Ritzén utses till vice ordförande och att Christina Divne, Lena Gumaelius, Maria Håkansson, Elling Jacobsen, Anna Jerbrant, Joakim Lilliesköld samt Gunnar Tibert utses till ledamöter. Förordnandet gäller från och med den 1 juli 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 30 juni 2023.

Sabina Fabrizi