Till innehåll på sidan

Dubbel examen för CBH-doktorand

Antonio Capezza.
Publicerad 2020-10-09

Den 16 oktober disputerar Antonio Capezza, vid institutionen för Fiber- och polymerteknologi (FPT), med en avhandling om hållbara superabsorbenter. Hans tid som doktorand har varit lite speciell och Antonio tar en dubbel examen – från både KTH och Sveriges lantbruksuniversitet.

– Mitt doktorandprojekt syftade till att utveckla hållbara alternativ till petroleumbaserade högabsorberande material, även kända som superabsorbenter. Hela projektet inramades inom användningen av förnybara resurser som samström och sidoströmmar från den svenska jordbruksindustrin. I mitt fall är de nämnda sidoströmmar proteinkoncentrat som erhålls från olika industriella processer, såsom stärkelseextraktion från spannmål, säger Antonio Capezza.

Enligt honom är det största problemet med syntetiska superabsorbenter deras slutanvändning, både relaterade till nuvarande applikationer och potentiella framtida användningar. Superabsorbenterna används i de flesta dagliga vårdapplikationer, speciellt de som involverar engångsartiklar, t.ex. blöjor, sängkuddar, medicinska applikationer. Framtida användningar planeras som t.ex. jordbruk och trädgårdsodling för att behålla vatten i jorden och övervinna torka till följd av klimatförändringen. Marknaden för detta material ökar alltså, men det saknas hållbara alternativ.

– Om vi ​​inte börjar tänka på en lösning nu, kommer vi att ligga långt efter i detta känsliga område jämfört med andra områden med användning av petroleumbaserad plast.

Hur kom samarbetet mellan KTH och SLU till?

– Mina två huvudhandledare, professor Eva Johansson (SLU) och professor Mikael Hedenqvist (KTH), har samarbetat i nästan 15 år och har delat dussintals studenter och kombinerat den bästa expertisen från båda forskargrupperna. Ibland finns det dock begränsningar vid båda institutionerna som försvårar samarbetet. Till exempel användningen av instrument, tillgång till kurserna, tillgång till faciliteterna på varje campus, för att nämna några. Följaktligen bestämde de sig i början av detta projekt för att materialisera ett mer kopplat samarbete, en dubbel examen, säger Antonio Capezza och fortsätter:

– Dessutom gav detta dubbla examensarrangemang mig chansen att engagera mig personligen och professionellt i båda grupperna, att kunna lära mig från två olika perspektiv och lära känna dubbelt så många duktiga forskare och vänner!

Utmanande för alla

Allt var dock inte lätt. Den dubbla gradslösningen innebar mycket byråkrati, resor (det är 800 km mellan hans två campus), och alla experiment var tvungna att planeras noggrant så att Antonio kunde utföra några delar vid SLU och några på KTH. Han var också tvungen att flytta mitt under sina doktorandstudier. Enligt avtalet var studenten tvungen att tillbringa ett år på varje campus.

– Naturligtvis var det mycket förvirring i början och i slutet av projektet, e-postmeddelanden fram och tillbaka etc. men inget svårt. Detta är naturligtvis förståeligt, det var ganska nytt för nästan alla oss. Jag skulle säga att många av oss, på alla institutionella nivåer, har lärt oss av denna erfarenhet och är väl förberedda på nästa upplevels.  

Efter sin avhandling kommer Antonio Capezza att stanna kvar på KTH som postdoktor och utveckla hållbara alternativ till hygien- och dagligvårdsindustrin med proteiner och cellulosa. Och hans dubbla doktorsexamen har inte avskräckt honom från att göra fler samarbetsprojekt.

– Jag tror att samarbete är framtiden inom vetenskapen. Hur många fantastiska upptäckter har gjorts under de senaste tio åren som inte involverar mer än en grupp, ett universitet, en forskningsinstitution etc. Min åsikt är att individuell vetenskap och individuellt tänkande är ur modet. Det finns ingen som är oumbärlig för någonting, i stället är vi alla pusselbitar och det är vår uppgift att fullborda helheten! Jag tror inte att det är meningsfullt att växa ensam, utan på att utvecklas med mina kamrater och min grupp. Jag vet inte om jag kommer att fortsätta i den akademiska världen i framtiden, men om jag gör det kommer detta att vara min grundfilosofi.

Text: Jon Lindhe

Läs mer om Antonios avhandling: Sustainable Biobased Protein Superabsorbents from Agricultural Co-Products