Till innehåll på sidan

Efter verksamhetsstödets samgående – hur blir det nu?

Leende kvinna utomhus.
CBH:s administrativa chef Marie Larson. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2023-01-18

Den 1 januari 2023 gick CBH:s verksamhetsstöd samman med de övriga skolornas verksamhetsstöd och det som tidigare kallades Gemensamt verksamhetsstöd, GVS, i en gemensam organisation med det nya namnet Verksamhetsstöd, VS. CBH:s verksamhetsstöd kallas nu Avdelningen för verksamhetsstöd CBH.

Enligt CBH:s administrativa chef Marie Larson ska samgåendet dock inte medföra några märkbara förändringar för den som jobbar på CBH.

– Själva den organisatoriska övergången ska inte märkas, vi byter namn på våra organisationsenheter inom verksamhetsstödet och måste uppdatera systemen, på samma sätt som när vi blev CBH, säger Marie Larson.

– Det gemensamma arbetet med samgående och genomlysning av verksamhetsstödet påbörjades under förra året och där ser vi många spännande utvecklings- och samarbetsmöjligheter för att få till ett mer samordnat och effektivt stöd för verksamheten.

Vad kommer det att innebära för verksamheten?

– Vi hoppas att det inte ska märkas. Även om vi inte längre rent organisatoriskt är CBH:are vill vi fortsätta känna oss som det. Vi har också en ny tf. skolchef, men fortsätter på samma sätt som tidigare. Vi ser vikten av att vi jobbar nära verksamheten, vi samarbetar och deltar i de möten och grupper där det är relevant att vi är med och det ska vi värna om och fortsätta med.

– Jag hoppas att vi från CBH kan bidra i arbetet med samgåendet med våra erfarenheter från vår tidigare skolsammanslagning, liksom med erfarenheten av att bedriva verksamhet på flera campus. Det är svårt att nu säga hur det kommer att bli men det är ett långsiktigt arbete och vi skall alla göra vårt bästa för att det skall bli så bra som möjligt.

– Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till mig. Vi planerar för att hitta former för hur vi skall ha löpande dialoger mellan oss som jobbar i verksamhetsstödet och alla medarbetare inom CBH, säger Marie Larson.

Text: Sabina Fabrizi