Till innehåll på sidan

Elektrokemikonferens tillbaka i Stockholm efter 50 år

Kvinna framför tegelbyggnad.
Rakel Wreland Lindström. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-06-23

I veckan hölls en stor konferens för elektrokemister på KTH. 290 forskare från hela världen var på plats i Stockholm.

– Det har gått väldigt bra! Vi har haft tur med vädret och intressanta talare. Folk är glada att ses och Stockholm visar sig från sin bästa sida, säger Professor Rakel Wreland Lindström.

Organisationen bakom konferensen, International Society of Elektrochemistry (ISE), anordnar en större konferens för alla ämnesområden inom elektrokemi varje år, där upp till 2000 personer samlas. Utöver det håller man mindre ämneskonferenser ett par per år.

– Det här är en ämneskonferens som handlar om batterier, bränsleceller, elektrolys och olika aspekter av det, från atomnivå och upp till systemnivå. Konferensen har haft speciell fokus på metoder, så som olika elektrokemiska experimentella tekniker, insitu-metoder och beräknings och simuleringsmetoder.

Temat för årets konferens är högaktuellt. Frågorna som diskuteras är viktiga för omställningen till en mer elektrifierad fordonsflotta och industri – vilket kommer krävas för att nå miljömålen.

– Elektrolys för fossilfritt stål och vätgaslager, batterier och bränsleceller för fordon och stationära tillämpningar och CO2-reduktion är processerna vi behöver för framtiden. Samtliga forskningsfält är på tillväxt vilket märks i hur många som jobbar inom det, säger Rakel Wreland Lindström.

Det var 50 år sedan en ISE konferens senast hölls i Stockholm. Att den hamnade här i år var Enligt Rakel Wreland Lindström efter påtryckningar från ISE.

– Det var planerat långt innan pandemin att det årliga mötet skulle vara i Kina och då sa man att ämneskonferensen måste vara i Europa då det finns en väldigt stark kultur kring elektrokemi här. Då de insåg de att det var 50 år sedan som vi var här i Stockholm senast ville de gärna förlägga konferensen här i år.

Text: Jon Lindhe

Läs mer om ISE: www.ise-online.org