Till innehåll på sidan

Extra medel till CBH:s masterprogram

Publicerad 2021-06-10

CBH-skolan har för 2021 beviljats medel ur den särskilda satsningen på ”Excellenta utbildningsmiljöer” vilken syftar till att ytterligare stärka utbildningsmiljön vid KTH.

Satsningen möjliggörs av studieavgifter och överskott på den studieavgiftsfinansierade verksamheten vid KTH och uppgår totalt till cirka sju miljoner kronor. För CBH-skolans räkning innebär detta att masterprogrammen får förstärkningsmöjligheter enligt nedan:

  • TMM; POTE; TKEMM och TMVTM för att skapa gemensamhetsutrymmen som ska stimulera tillsamverkan och interaktion mellan studenterna (200 tkr),
  • TIDTM, TMLEM och TTAHM för att utveckla ett pre-valideringsgym i vilket studenterna kan testa teknik som de själva har utvecklat (445 tkr),
  • TIMBM, TMBIM och TMTLM för att tillgängliggöra t ex DNA-sekvenseringsutrustning och tillhörande apparatur på SciLifeLab för masterstudenter inom ramen för en eller flera kurser (350 tkr).

Utöver detta har CBH-skolan beviljats 500 tkr att använda för lönemedel så att masterstudenter kan erbjudas praktikplatser i skolans forskningslab under höstterminen. Mer information kommer men börja redan nu fundera på om din grupp eller avdelning har något projekt som kan vara lämpligt för en masterstudent.

För mer information kontakta Eva Malmström ( mavem@kth.se ).