Till innehåll på sidan

Fler nya studenter på CBH i höst än väntat

Publicerad 2020-08-27

Antalet antagna studenter som påbörjat sin utbildning på något av CBH-skolans program ökade i år jämfört med förra året. Så ser det ut när höstterminen just har börjat. Siffrorna kan komma att ändras något men överlag är det en positiv utveckling för skolan.

– Innan sommaren rådde stor osäkerhet kring hur många nyantagna som skulle komma till våra utbildningar nu i höst. Andelen, och antalet studenter som påbörjat studier på våra program är högre än tidigare år, inom i princip alla studentgrupper. Ett antal internationella studenter har eller har haft problem med resor på grund av restriktioner. På det stora hela ser vi ändå en ökning även för masterstudenterna. Utomeuropiska utbytesstudenter är den enda gruppen där vi ser en minskning, säger Per Dalhammar, Utbildningsadministrativt ansvarig på CBH.

Totalt sett rör det sig om en ökning över hela linjen, där det nya distansbasåret naturligtvis slår igenom i hög grad, med sina i dagsläget 234 stycken antagna. Nedan är en jämförelse med den 15 september förra året, där framförallt basårssiffran kan komma att revideras ned något. De andra siffrorna kommer troligen se ut ungefär så här också om ett par veckor.

Studenter som påbörjat sin utbildning på CBH-skolan 

Program Hösten 2020 Hösten 2019
Civilingenjör 220 189
Högskoleingenjör 160 138
Master (nyantagna) 150 124
Basår 680 436
Totalt 1210 887