Till innehåll på sidan

Föreslå nya studentutbytesavtal för CBH-skolan

Publicerad 2021-09-28

Varje år finns möjligheten att föreslå nya studentutbytesavtal för CBH-skolan eller gemensamma för KTH. Det gäller även utbytesavtal som löper ut och som man vill förnya. Processen görs två gånger, i oktober och i april. I år börjar en ny Erasmus-cykel, och alla avtal inom Europa måste ses över.
Nu inbjuds all personal på CBH-skolan att lämna in avtalsförslag, som kommer att börja gälla hösten 2022. Deadline är den 1 oktober 2021.

KTH har ett dimensioneringsmål om totalt 950 inkommande utbytesstudenter för hela KTH som är i princip fulltecknat (varav cirka 100 på CBH-skolan). Antalet utresande studenter från KTH är runt 600 (varav cirka 70 från CBH-skolan). Det är ganska stor obalans IN/UT och vi har väldigt litet utrymme för nya utbytespartners. Avtalsprocessen handlar därför framförallt om att göra prioriteringar inom den volym vi har idag. Flera avtal på CBH-skolan kommer inte att kunna förnyas för 2022. Utrymmet för nya utbytesavtal styrs av verksamhetsuppdragen och andra prioriteringar för studentutbyte.

Alla förslag måste motiveras enligt kriterierna nedan:

1. Akademisk excellens

Universitet med mycket hög akademisk standard innebär att KTH:s studenter ges bästa möjligheter till utbytesstudier och även vad gäller nivå på de inkommande utbytesstudenterna. Excellens uppskattas utifrån nationell och internationell ranking och våra egna erfarenheter av utbildnings-och forskningskvalitet.

2. Fördelar för arbetslivet

Samarbeten med universitet som ger stor fördel i arbetslivet och i länder med stor betydelse i allmänhet (speciellt för det tekniska området) ska prioriteras. Ländernas utveckling och framtida betydelse behöver också vägas in.

3. Geografisk spridning

KTH vill erbjuda sina studenter en stor geografisk spridning för utbytesmöjligheter. Ett universitet kan vara prioriterat för att vi genom det får ett samarbete i ett visst land även om utbytet ännu inte är så stort.

4. Undervisningsspråk

Engelska som undervisningsspråk innebär möjlighet för fler studenter att kunna läsa på ett utbytesuniversitet. Samtidigt ska det finnas utbytesuniversitet där studenterna ges goda möjligheter tillägna sig andra språk än engelska på ett bra sätt.

5. Mottagande

De mottagande universiteten ska ha en bra rutin för att ta emot utbytesstudenter, både vad gäller att planera inför och genomföra utbytesstudier. Universitetets undervisning och terminssystem bör också fungera väl för utbytesstudier och det för finnas ett bra utbud av olika aktiviteter.

6. Attraktivt

Ett utbytesuniversitet ska vara attraktivt för KTH:s studenter och tillföra nya möjligheter för KTH:s internationalisering.

I listan nedan finns alla utbytesavtal i vårt system (september 2021) som tillhör CBH-skolan och alla KTH-gemensamma avtal.

Länk till KTH-webben|Utbytesuniversitet lista

Har du frågor eller förslag? Kontakta David Grenot ( grenot@kth.se ).