Forskningsinstitutsdoktorand - dags att söka igen

Publicerad 2019-01-07

För fjärde året i rad finns nu möjligheten att söka "Forskningsinstitutdoktorand". Åtta bidrag à 2,5 miljoner kr beviljas och är avsedda att täcka medel för forskning och forskarutbildning för en doktorand som är anställd vid ett forskningsinstitut i samverkan med ett lärosäte. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Syftet med programmet är att bidra till excellent forskning inom SSF:s verksamhetsområden, informations-, kommunikations- och systemteknologier (ICT), livsvetenskap med fokus på teknologier/bioteknik och materialforskning. Korsbefruktningen mellan forskningsinstituten, akademi och näringsliv ska öka kunskapen om parternas olika drivkrafter och villkor.

Satsningen gäller personer som ännu inte är antagna till doktorandutbildning. Doktoranden ska under hela bidragsperioden vara till minst 80 procent anställd vid forskningsinstitutet. Det ska finnas två väl meriterade personer som handleder doktoranden under bidragsperioden, en vid lärosätet och en vid institutet. Handledaren vid institutet är sökande (skickar in ansökan och ansvarar för att den uppfyller kraven) och blir projektledare (ansvarar för rapportering till SSF) för beviljat projekt.

Läs hela utlysningstexten på vår hemsida: www.strategiska.se

Sista ansökningsdag är 9 april 2019, kl. 14.00. Tidigaste projektstart kan beräknas till 2020-01-01 men ej senare än 2020-06-30.

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2019-01-07