Till innehåll på sidan

Framtidens forskningsledare utsedda

Leende kvinna utomhus.
Helena Lundberg, biträdande lektor i organisk kemi. Foto: Jon Lindhe, KTH
Publicerad 2022-08-25

Stiftelsen för Strategisk Forskning har för åttonde gången utsett Framtidens Forskningsledare. Helena Lundberg och Tiziana Fuoco på CBH-skolan är två av de 16 utvalda forskarna. Priset består av ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och en gedigen ledarskapsutbildning som pågår under samma tid.

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande, säger Helena Lundberg.

Hon arbetar med projektet ”Hållbar omvandling av biomassa till funktionella föreningar” och Tiziana Fuoco arbetar med projektet ”Polymera material med miljöspecifik nedbrytning”. Målet med programmet Framtidens Forskningsledare är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens möjlighet att utvecklas som forskningsledare.

– Jag ser mycket fram emot att interagera med de andra forskarna i programmet och se vilka synergier det kan ge, såväl som att få strukturerade verktyg för att utveckla mitt ledarskap. Sen betyder ju storleken på anslaget naturligtvis mycket för att själva forskningen ska kunna bedrivas med en vettig fart, säger Helena Lundberg.

Berätta kort om din forskning. Vilket eller vilka problem vill du lösa?

– Vi utvecklar nya kemiska och miljövänliga syntesmetoder för att kunna bryta C-OH bindningar för att möjliggöra att restströmmar från exempelvis jordbruket ska kunna användas som råvaror till funktionella molekyler och material och därmed ersätta dagens fossila råvaruströmmar. Detta gör vi dels med hjälp av katalysatorer, dels genom att använda elektricitet som kemiskt reagens – så kallad elektrosyntes.

I vilken fas tror du att projektet befinner sig om fem år?

– Flera av delprojekten har redan påbörjats och visar lovande preliminära resultat för modellföreningar. Om fem år bör vi ha god insikt i såväl mekanismer som vilka av de riktiga råvaruströmmar vi har i åtanke som är mest lämpliga för applikationer, så att vi kan bedöma kommersialiseringspotentialen.

Text: Jon Lindhe

Se alla 16 deltagare som är utsedda till Framtidens Forskningsledare